Проекты домов из бруса

 

 

Dom 1-1 на сайт Bud 40-1 на сайт Дача 1-1 на сайт Dom 2-1 на сайт
Проект №1 547 000 руб. 8х8 м. Проект №2 340 000 руб. 7х6,5 м. Проект №3 428 000 руб. 8х8 м. Проект №4 875 000 руб. 10х7,3 м.

 

proekt 5 -1 на сайт Проект 6-1 на сайт Proekt 7-1 на сайт Проект 8-1
Проект №5 422 000 руб. 9х6 м. Проект №6 454 000 руб. 8,5х7 м.  Проект №7 878 000 руб. 9х9 м. Проект №8 839 000 руб. 9,5х8 м.

 

Проект 9-1 Проект 10-1 на сайт Проект 11-1 на сайт Проект 12-1 на сайт
Проект №9 656 000 руб. 10х11 м.  Проект №10 910 000 руб. 9х9 м. Проект №11 360 000 руб. 6,5х7 м. Проект №12 305 000 руб. 6х6

 

Проект 13-1 на сайт Проект 14-1 на сайт Проект 15-1 на сайт Проект 16-1 на сайт
 Проект №13 1 040 000 руб. 9х11 м. Проект №14 405 000 руб. 6х6 м. Проект №15 955 000 руб. 8х10 м. Проект №16 605 000 руб. 8х8 м.

 

Проект 17-1 на сайт Проект 18-1 на сайт Проект 19-1 на сайт Проект 20-1 на сайт
Проект №17 660 000 руб. 6х8 м. Проект № 18 555 000 руб 6х9 м. Проект № 19 335 000 руб. 6х6 м. Проект № 20 350 000 руб. 6х8 м.

 

Проект 21-1 на сайт Проект 22-1 на сайт
Проект №21 810 000 руб. 9х12 м. Проект №22 770 000 руб. 7х11 м.